สพม.28 จัดการประกวดนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 10 สิงหาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จัดการประกวดนวัตกรรม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการในการประกวด ร่วมกับ ดร.รัตติกร  ทองเนตร รองผอ.สพม.28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 และนางสุนทราภรณ์  ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสิน  โดยมีโรงเรียนในสังกัดร่วมการประกวดจำนวน 32 โรงเรียน ณ หอประชุมนันทพันธ์ และเวลา 13.00 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ดร.รัตติกร  ทองเนตร รองผอ.สพม.28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ บริเวณโดม สพม.28 ดูเพิ่มเติม