สพม.28 และโรงเรียนในสังกัดร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28
ร่วมต้อนรับนายลานนิพนธ์  เกษลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และนางณฐมน  คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.28

เวลา 10.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28  สิบเอกสุพรชัย  รจนัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และเวลา 13.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนโนนเพ็กวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (N.P.K.Model) ครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมด้วยคณะต้อนรับจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ดูกิจกรรมเพิ่มเติม