ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ รร. ตระกูลประเทืองวิทยาคม จ.ยโสธร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 ได้ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ รร. ตระกูลประเทืองวิทยาคม จ.ยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม