ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จังหวัดยโสธร

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๐ น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนา สพม.๒๘ “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” จากนั้นได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ที่ประสบปัญหาอัคคีภัย จำนวน ๑ ราย ดูกิจกรรมเพิ่มเติม