พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะ กีฬา วิชาการ งานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะ กีฬา วิชาการ งานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม