ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดยโสธร ณ สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม