รับการตรวจราชการและรับนโยบายการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์) กรณีปกติ รอบที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยนางสุหัส ชำนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด รับการตรวจราชการและรับนโยบายการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์) กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ