พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ณ หอประชุมกันทรวิเชียร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ