สพม.28 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online )

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online ) ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม