การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

2 สิงหาคม 2563
ดร.จรัญ น้อยพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม