ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

30 กรกฎาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตยศสุนทร ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม