สพม.28 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การประเมิน PISA 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2022

29 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การประเมิน PISA 2018 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2022 ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมีนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม