ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ทั้งระบบสู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม