ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตขุขันธ์

24 กรกฎาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม