รองผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสาน “ลงแขกดำนา”

24 กรกฎาคม 2563
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสาน “ลงแขกดำนา” ณ แปลงสาธิต โรงเรียนบุ่งค้าวิทยา จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม