ประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดูกิจกรรมเพิ่มเติม