กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริต

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม