ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ดูกิจกรรมเพิ่มเติม