สพม.28 จัดเตรียมเอกสารผลงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน/ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) จัดเตรียมเอกสารผลงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมิน/ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม