พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารสำนักงานหลังใหม่ สพม.28

3 กรกฎาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยนางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม. 28 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง.ผอ.สพม.เขต 28 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกกลุ่มงาน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารสำนักงานหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม