ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19

1 กรกฎาคม 2563
คณะติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า โรงเรียนจุตรภูมิพิทยาคาร โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม จากนั้นได้เดินทางไปร่วมต้อนรับนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร คณะควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ในการตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม