ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 มิถุนายน 2563

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง.ผอ.สพม.เขต 28 ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครลำดวนเกมส์” ณ ห้องประชุมนพรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม