รับเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด”

29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เข้ารับเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด” จากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีพฤทเธศวร ( ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม