การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุค COVID-19

25 มิถุนายน 2563

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุค COVID-19 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ดูภาพกิจกรรม