การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

24 มิถุนายน 2563
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม