ผอ.สพม.28 นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 มิถุนายน 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ดูกิจกรรมเพิ่มเติม