สพม.28 ประชุมมาตรการปรับลดค่าเทอมหรือขยายระยะเวลาชำระค่าเทอมของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 มิถุนายน 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 เป็นประธานการประชุมมาตรการปรับลดค่าเทอมหรือขยายระยะเวลาชำระค่าเทอมของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูกิจกรรมเพิ่มเติม