สพม.28 นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

23 มิถุนายน 2563
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา และโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จังหวัดยโสธร ดูกิจกรรมเพิ่มเติม