แจ้งรายการกิจกรรมการประกวดเพิ่มเติมรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/12/9166.pdf” download=”all” viewer=”google”]