เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (กรกฏาคม 2561) (สลิปเงินเดือน)

พนักงานราชการ
[embeddoc url=”http://www.mskyt28.info/2018/fc/wp-content/uploads/2018/08/เงินเดือนพนักงานราชการก.ค.61-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]
ลูกจ้างชั่วคราว
[embeddoc url=”http://www.mskyt28.info/2018/fc/wp-content/uploads/2018/08/เงินเดือนลูกจ้างเดือนก.ค.61-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]