เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (พฤษภาคม 2561) (สลิปเงินเดือน)

[embeddoc url=”http://www.mskyt28.info/2018/fc/wp-content/uploads/2018/05/เงินเดือนพนักงานราชการ_ลูกจ้างชั่วคราว-พ.ค.61-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]