เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (เมษายน 2561) (สลิปเงินเดือน)

[embeddoc url=”http://www.mskyt28.info/2018/fc/wp-content/uploads/2018/05/เงินเดือนพนักงานราชการเม.ย.61.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2018/04/เงินเดือนลุกจ้าง1เม.ย.2561.pdf” download=”all” viewer=”google”]