เงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (กันยายน 2560) (สลิปเงินเดือน)

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/10/Employeeพนักงานราชการ_OK_09-2560.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/10/Employeeลูกจ้างชั่วคราว_OK_09-2560.pdf” download=”all” viewer=”google”]