ส่งมอบเกียรติบัตรการจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/11/หนังสืองานจิตอาสา001.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/11/หนังสืองานจิตอาสา002.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/11/หนังสืองานจิตอาสา003.pdf” download=”all” viewer=”google”]