สพม.๒๘ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สพม.๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ขอแสดงความยินดีกับท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒๘ และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสำนักงาน สพม.๒๘ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับโล่รางวัลจากท่านอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
√ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ นายภัทธศาสน์ มาสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
√ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดร.จรัญ น้อยพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
√ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวกานดาญา ทวีชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
√ ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นางทองเสี่ยน สุทธโส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ ยโสธร)https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.372384856600208.1073742055.100014860897617&type=3