รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2018/06/วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน-สพม.28.pdf” download=”all” viewer=”google”]