มาตรการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2018/06/เอกสารรูปเล่ม-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-สพม.28-61-.pdf” download=”all” viewer=”google”]