ประชุมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.369461766892517.1073742051.100014860897617&type=3