ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 “กีฬา สพม.28เกมส์ ครั้งที่ 7 ปี 2560” (แก้ไข)

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/07/ประกาศ_สพม.28เกทส์__ครั้งที่7กีฬา1.pdf” download=”all”]