ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2560

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/12/obec-award.pdf” download=”all” viewer=”google”]