ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.354556735049687.1073742033.100014860897617&type=3