คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับ หมวดหมู่ สถานะ
1 ภาษาไทย ลงนามแล้ว
2 คณิตศาสตร์ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
3 วิทยาศาสตร์ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงนามแล้ว(แก้ไข)
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ลงนามแล้ว(แก้ไข)
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
7 ศิลปะ-ดนตรี ลงนามแล้ว
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ ลงนามแล้ว
9 ภาษาต่างประเทศ ลงนามแล้ว(อังกฤษ)

ลงนามแล้ว(ต่างประเทศที่ 2)

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลงนามแล้ว
11 คอมพิวเตอร์ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
12 หุ่นยนต์ ลงนามแล้ว
13 การงานอาชีพ ลงนามแล้ว
14 เรียนรวม – ภาษาไทย ลงนามแล้ว
15 เรียนรวม – ศิลปะ ลงนามแล้ว
16 เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี ลงนามแล้ว
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ลงนามแล้ว(แก้ไข)
18 นักบินน้อย สพฐ. ลงนามแล้ว(แก้ไข)


จังหวัดยโสธร

ลำดับ หมวดหมู่ สถานะ
1 ภาษาไทย ลงนามแล้ว
2 คณิตศาสตร์ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
3 วิทยาศาสตร์ ลงนามแล้ว
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงนามแล้ว
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ลงนามแล้ว
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ลงนามแล้ว
7 ศิลปะ-ดนตรี ลงนามแล้ว(แก้ไข)
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ ลงนามแล้ว
9 ภาษาต่างประเทศ ลงนามแล้ว(ภาษาอังกฤษ)
ลงนามแล้ว(ต่างประเทศที่ 2)
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลงนามแล้ว(แก้ไข)
11 คอมพิวเตอร์ ลงนามแล้ว
12 หุ่นยนต์ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
13 การงานอาชีพ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
14 เรียนรวม – ภาษาไทย ลงนามแล้ว(แก้ไข)
15 เรียนรวม – ศิลปะ ลงนามแล้ว(แก้ไข)
16 เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี ลงนามแล้ว(แก้ไข)
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ลงนามแล้ว