การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านวรรณคดีไทย โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :สถาพร ทำทอง:ไพรบึงวิทยาคม

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/08/บทคัดย่อCIRC.pdf” download=”all” viewer=”google”]