การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาการประยุกต์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:นางเสาวภา พรหมทา :ไพรบึงวิทยาคม

[embeddoc url=”http://mskyt28.info/2016/wp-content/uploads/2017/08/บทคัดย่อ-1ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเว็ปไซต์วันที่9-ส.ค..pdf” download=”all” viewer=”google”]