การบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันและจับสลากลำดับการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒