การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560

[embeddoc url=”http://www.mskyt28.info/document/945333eb4333f4cc7f1321a1a26f6e50.pdf” download=”all” viewer=”google”]